Prekida li Kâfir Saff u džamiji?

Prekida li Kâfir Saff u džamiji?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: U naš masdžid u Velikoj Britaniji je došao Kâfir (nevjernik) i klanjao je sa nama. Želio je postati Musliman. Klanjao je dakle sa nama a bio je Kâfir. Da li ovaj Kâfir prekida Saffove?

Odgovor: Ne. On je želio postati Musliman. Želio je postati Musliman, a to mu je motivacija za ulazak u Islâm. Pustite ga da klanja sa vama.

Učenjaci kažu da je namaz Kâfira prelazak na Islâm, jer on u namazu svjedoči da nema istinskoga boga osim Allâha i da je Muhammad Allâhov poslanik. Njegov namaz je dakle njegov prelazak na Islâm.