Pravna škola koju svi moraju slijediti

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Da li su laici koji su neuki o pravnim školama dužni slijediti jednu od četiri pravne škole? Koju pravnu školu vi preporučujete?

Odgovor: Ispravno je da se mora slijediti samo jedna pravna škola – a to je pravna škola Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم. Sva četvorica imâmâ su se željeli pridržavati pravne škole Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم, ali su oni bili samo ljudi – ponekad su griješili a ponekad bili u pravu. Mi ne smatramo da je obavezno neograničeno slijediti bilo koga od njih. Onaj čiji je stav ispravan se mora slijediti zbog ispravnosti stava, a ne zbog osobe koja ima taj stav.