Pravila u vezi sa mijenjanjem namjere tokom namaza

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Ukoliko se namjera promijeni iz određenog namaza u drugi određeni namaz, ili iz neodređenog namaza u određeni namaz, to je neispravno. Ukoliko se namjera međutim promijeni iz određenog u neodređeni namaz, to je u redu.

Primjer mijenjanja namjere iz određenog namaza u drugi određeni namaz je da čovjek tokom Dhuhâ namaza želi promijeniti namjeru u sabahske sunnete koje želi naklanjati. Čovjek je dakle započeo namaz sa namjerom da klanja Dhuhâ, a zatim se sjetio da nije klanjao sabahske sunnete, nakon čega je promijenio namjeru želeći da namaz koji klanja budu sabahski sunneti. To je neispravno, jer se namjera za dva rekata sabahskog sunneta mora donijeti prije namaza.

Drugi primjer je čovjek koji klanja Ikindiju, pa se tokom namaza sjeti da nije klanjao Podne, te promijeni namjeru želeći da klanja Podne. To je takođe neispravno, jer se namjera za određeni namaz mora donijeti prije namaza.

Primjer mijenjanja namjere iz neodređenog u određeni namaz je čovjek koji klanja neodređeni dobrovoljni namaz, a zatim se sjeti da nije klanjao Sabah, ili se sjeti da nije klanjao sabahske sunnete, pa promijeni namjeru želeći da klanja neki od ta dva namaza. To je takođe neispravno.

Što se tiče mijenjanja namjere iz određenog u neodređeni namaz, primjer toga je čovjek koji je započeo namaz sa namjerom da klanja sabahske sunnete, pa se tokom namaza sjeti da ih je već klanjao – te zatim promijeni namjeru u neodređeni namaz.

Drugi primjer je osoba koja sama započne obavezni namaz, a zatim mu se priključi džemat, nakon čega on želi promijeniti namjeru iz obaveznog u dobrovoljni namaz – da bi ga skratio na dva rekata. To je dozvoljeno, jer je promijenio namjeru iz određenog u neodređeni namaz.

Pravilo dakle glasi da je neispravno promijeniti namjeru iz određenog u drugi određeni namaz, kao što je neispravno i promijeniti namjeru iz neodređenog u određeni namaz – dok je ispravno promijeniti namjeru iz određenog u neodređeni namaz.