Pozivači na demonstracije i pobune pozivaju u Džahannam

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li se hadîth Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ

“Pozivači na vratima Džahannama” (al-Bukhârî 7084)

odnosi na one koji pozivaju na pobune protiv muslimanskih vladara, demonstracije i štrajkove?

Odgovor: Bez sumnje. Oni koji žele napraviti smutnju među muslimanima, revolte protiv vladara i rascijepiti jedinstvo su pozivači na vratima Džahannama. U to nema sumnje.

Allâh جَلَّ وَعَلَا je naredio jedinstvo, poslušnost i pokoravanje – jer je to ono što donosi pobjedu od Allâha سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Cijepanje, izdaja, neslaganje među muslimanima i odbijanje poslušnosti i pokoravanja muslimanskim vladarima prouzrokuje smutnju i otvara put ka smutnji i zlu. Zbog toga ne trebamo slušati ovakve ljude.