Poziv u vjeru mora biti zasnovan na znanju a ne na pričama i šali