Poučna priča o pokajanju studenta

Govornik: Šajkh Sâlih bin Sa`d as-Suhajmî

Izvor:

 

Jednom prilikom nam je došao student na Islâmski Univerzitet (u Madîni), pa ga je jedan od prisutnih dočekao i postavio mu pitanje vezano za sekte. Naravno, namjera pitaoca je bila da ga upita o poznatim sektama kao što su Džahmijjah, Mu`tazilah, Ašâ`irah, Mâturîdijjah, Ikhwânijjah, Tablîghijjah i druge. Student međutim nije znao ništa o tome. On je odgovorio: “Tako mi Allâha, najopasnija sekta koja je prisutna danas je sekta Džâmijjah”.

Radilo se o studentu koji je memorisao Allâhovu Knjigu. On je bio mladi student koji je došao iz jednoga od naših gradova (u Saudijskoj Arabiji). Zatim ga je naš brat, Allâh ga nagradio, upitao: “Ô sine moj, ti si inteligentan momak, memorisao si Allâhovu knjigu i na tebi ima znakova dobra. Ko ti je rekao da postoji sekta sa nazivom Džâmijjah?”

On je onda spomenuo jednoga sudiju i rekao: “taj i taj sudija sa Šerijatskoga suda mi je to rekao”.

Zatim mu je (naš brat) rekao: “O sine moj, poznaješ li ti ovoga Šajkha po kojem se ljudi nazivaju?”

On je rekao: “Ne, ne poznajem ga”.

(Naš brat) je upitao: “Poznaješ li Šajkha Muhammada Amân al-Džâmî?”

On je odgovorio: “Tako mi Allâha ga ne poznajem”.

(Naš brat) je upitao: “Poznaješ li njegove knjige?”

On je odgovorio: “Ne”.

(Naš brat) je upitao: “Znaš li da je on bio Dekan Fakulteta Hadîtha na Islâmskome Univerzitetu (u Madîni)?” “Znaš li da je on bio direktor Fakulteta `Aqîde na odjelu za Više Obrazovanje na Univerzitetu (u Madîni)?” “Znaš li da je on bio student Šajkha Ibn Bâza i Šajkha Muhammada bin Ibrâhîm?” “Znaš li da je on bio predavač u Časnoj Džâmiji Allâhovoga Poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم sve dok nije preminuo?” “Znaš li da je on bio na Manhadžu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah i da je pozivao na njega?” “Znaš li bilo šta iz njegovih knjiga?”

On je odgovorio: “Ne, tako mi Allâha”.

Brat koji ga je primio mu je tada rekao: “U redu. Da te pitam, ako bi ti sutra stao pred Allâha na Sudnjem Danu, a Šajkh Muhammad Amân bin `Alî al-Džâmî se suočio sa tobom i rekao: ‘Ô ti! Prema kojoj knjizi i prema kojem sunnetu si me ponižavao i ponižavao ljude nazivajući ih mojim imenom?’ Šta bi ti tada rekao svome Gospodaru?”

Brat koji se sa njim suočio je rekao da je on tada počeo plakati i rekao je: “Ô brate, tako mi Allâha si me probudio. Ogovarao sam čast ovoga učenjaka duže od pet godina. Molim Allâha da ti podari dobro. Možeš li me uputiti na njegove knjige da se okoristim njime?”