Posudba uz postavljanje uslova da dužnik obavi određeni posao

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za posudbu uz postavljanje uslova da dužnik obavi određeni posao?

Odgovor: To nije dozvoljeno, jer spada u posudbe koje sadrže korist.