Poštuju li Sûfijjah Allâhovoga poslanika više od Selefa?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Neki kažu da Sûfijjah poštuju i veličaju Allâhovoga poslanika  – za razliku od Selefa koji su podbacili u tome…

Odgovor: Molimo Allâha za zdravlje. Znači Sûfijjah su bolji od Selefa? To je jasna zabluda. To je jasna zabluda; preferirati Sûfijjah nad Selefima i nasljednike nad prethodnicima je čista zabluda. Onaj ko kaže da su nasljednici učeniji od Selefa je u zabludi. Selefi su bili učeniji od nasljednika, jer su živjeli bliže vremenu Allâhovoga poslanika .