Postoji li razlika između manjega širka i skrivenoga širka?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Postoji li razlika između manjega širka i skrivenoga širka (Širk Khafî)?

Odgovor: Skriveni širk je vrsta manjega širka. Manji širk, kao što smo spomenuli, može biti spoljašnji, jezički – kao na primjer govor “Da nije bilo Allâha i tebe” – a može biti širk u srcu, kao što je Rijâ’.