Postoje glupa pitanja

Postoje glupa pitanja

Govornik: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân al-Ghudajjân

Izvor:

Postavljeno mi je slijedeće pitanje:

“Koji je propis za parfemisanje zbog lijepoga mirisa?”

Zar se pita o propisu za parfemisanje zbog lijepoga mirisa? Kakav je to govor? To je kao kada bi bilo postavljeno pitanje:

“Oženio sam se ženom. Šta ću sada sa njom?”

Neke stvari ne treba pitati – a ovo pitanje mi je još bilo postavljeno u Haramu…