Postio zbog prekršene zakletve iako je bio u stanju nahraniti siromahe

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek je prekršio zakletvu, pa je postio – iako je bio u stanju nahraniti siromahe. Koji je propis za to? Da li je njegov post dovoljan, uzimajući u obzir da je Allâh prvo naveo da se nahrane siromasi? Igra li ulogu ukoliko je bio neuk o tome?

Odgovor: Ukoliko je čovjek postio da bi se otkupio za zakletvu, a bio je u stanju nahraniti deset siromaha, opskrbiti ih odjećom ili osloboditi roba, njegov post je bio dobrovoljan – a i dalje je dužan da se iskupi. Njegov post nije bio uzaludan; računa se kao dobrovoljni post. Dužan je međutim nahraniti siromahe.

Mnogi ljudi misle da je post iskup za prekršenu zakletvu. To je pogrešno; prvo je dužan nahraniti siromahe, opskrbiti ih odjećom ili osloboditi roba. Ukoliko ništa od toga nije u stanju učiniti, tek tada će postiti tri dana – i to zaredom.