Postepeno pozivanje mnogobožaca u vjeru

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Nakon što sam pozivao mnogobošca u islam i počeo sa Tawhîdom, trebam li postepeno nastaviti i sa ostalim aspektima vjere, kao na primjer da mu zabranim konzumiranje alkohola i zinaluk, ili ga trebam ostaviti dok mu se srce ne smiri uz islam?

Odgovor: Postepeno ga pozivaj u vjeru. Nemoj mu zabranjivati konzumiranje alkohola a istovremeno šutjeti o širku koji čini. Počni sa širkom, a nemoj mu zabranjivati alkohol dok ne bude stabilan sa Tawhîdom. Kada bude stabilan sa Tawhîdom, nastavi postepeno i zabrani mu grijehe. Prioritiraj ono što je najvažnije.