Postavljanje pitanja Džinnima tokom Ruqje

Postavljanje pitanja Džinnima tokom Ruqje

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Ukoliko Džinn krene pričati na kraju Ruqje, da li ću ga pitati o Sihru i ko ga je učinio?

Odgovor: Ne, nemoj ga pitati o skrivenim stvarima i Sihru. Reci mu: “Boj se Allâha i izađi iz ovoga čovjeka. Boj se Allâha i nemoj zlostavljati muslimane”. Savjetuj ga, a nije ga dozvoljeno pitati da te informiše o stvarima. To spada u traženje pomoći od Džinnâ.