Postao Khâridžî zbog žene

Autor: Imâm Šams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (umro 748)

Izvor: Sijar A`lâm-in-Nubalâ’ (4/214)

`Imrân bin Hittân bin Dhabjân as-Sadûsî al-Basrî. Bio je jedan od velikih učenjâkâ ali i jedan od najvećih Khawâridž.

Prenosio je od `Â’iše, Abû Mûse al-Aš`arî i Ibn `Abbâsa.

Od njega su prenosili Ibn Sîrîn, Qatâdah i Jahjâ bin Abî Kathîr.

Abû Dâwûd je rekao:

“Niko od Ahl-ul-Ahwâ’ ne prenosi tako autentične hadîthe kao Khawâridž.”

Nakon toga je kao primjer naveo `Imrâna bin Hittâna i Abû Hassâna al-A`radž.

al-Farazdaq je rekao:

“`Imrân bin Hittân je bio jedan od najvještijih pjesnika. Ako bi želio reći ono što smo mi rekli, učinio bi to – dok mi nismo bili u stanju reći ono što je on rekao.”

Salamah bin `Alqamah je prenio da je Ibn Sîrîn rekao:

“`Imrân se oženio sa Khâridžijjom i rekao: “Navest’ ću je da ostavi svoje vjerovanje”. Ona je međutim navela njega da prihvati njeno vjerovanje.”

al-Madâ’inî je prenio da je ona bila lijepa, a on ružan. Jednoga dana mu se svidjela i rekao je:

“Ja i ti smo u džennetu, jer ti si dobila i bila si zahvalna – a ja sam prilikom iskušenja bio strpljiv.”