Post samo petkom ukoliko je petak dan `Arafah (Ibn Bâz)

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

Pitanje: Dan `Arafah se podudario sa petkom i ja sam ga postio – ali nisam postio četvrtak. Da li sam griješan?

Odgovor: Nadamo se da nisi griješan, jer ti namjera nije bila da izdvojiš taj dan za post – nego si ga postio jer je bio dan `Arafah. Bilo bi međutim sigurnije i manje sumnjivo da si postio i četvrtak, jer je Allâhov poslanik  zabranio izdvajanje petka za post ukoliko se radi o dobrovoljnom postu – a ti si postio dobrovoljni post.

Zbog toga bi bilo sigurnije i manje sumnjivo da si postio i četvrtak, iako je tvoja namjera bila da postiš jer je bio dan `Arafah. Vjerniku je dakle sigurnije i manje sumnjivo da istraži da li je ono što radi u skladu sa naredbama Allâhovog poslanika . Što se tiče posta petkom zbog vrijednosti tog dana, to nije dozvoljeno – jer je Allâhov poslanik to zabranio. Ukoliko si međutim postio taj dan jer je bio dan `Arafah, nadamo se da nisi bio griješan. Sigurnije je međutim postiti i četvrtak zajedno sa petkom.