Post samo petkom ili subotom ukoliko je u pitanju Dâwûdov post ili dani `Arafah i `šûrâ’

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (9/313/17600)

Pitanje: Ja sam mlad čovjek i običavao sam postiti post koji je sličan postu Dâwûda عَلَيْهِ السَّلَامُ. Neko mi je međutim rekao da, ukoliko dan koji treba postiti bude subota ili petak, u tome slučaju se on ne smije postiti osim ukoliko se zajedno sa njim ne posti i dan prije ili poslije njega. Rekao je da je to mišljenje Šajkha al-Albânîja رَحِمَهُ اللهُ. Ja sam nastavio da postim iako sam zbunjen. Molim vas za savjet vezan za post subotom ili petkom bez posta dana prije ili poslije njega, te u slučaju da se to podudari sa danom `Arafah (deveti Dhûl-Hidždžah) ili `šûrâ’ (deseti Muharram)?

Odgovor: Dozvoljeno je onome ko posti Dâwûdov عَلَيْهِ السَّلَامُ post da posti samo petkom ili subotom bez dana prije ili poslije. Isto važi i za dane `Arafah i `šûrâ’. Takođe treba znati da hadîth koji kaže da je post subotom zabranjen osim u slučaju obaveznoga posta nije autentičan.