Post sa neodređenom namjerom

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (19/186)

Pitanje: Čovjek je namjeravao postiti trideseti Ša`bân i rekao “Ako je sutra Ramadhân, obavezno je postiti”. Da li je njegov post ispravan, uzimajući u obzir da je njegova namjera neodređena?

Odgovor: Učenjaci imaju različita mišljenja o tome. Neki dozvoljavaju to djelo i smatraju da je post ispravan ukoliko Ramadhân nastupi slijedećeg dana. Drugi smatraju da je post nevažeći, jer je njegova namjera neodređena. Po svemu sudeći je taj post dozvoljen, jer postupa u skladu sa svojim mogućnostima. Allâh سُبْحَانَهُ je rekao:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Pa Allâha se bojte koliko god možete.” (64:16)

Mnogi ljudi tokom noći na trideseti Ša`bân idu na spavanje sa tom namjerom.