Post na dan `šûrâ’

Post na dan `šûrâ’

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (26/253/10962)

Pitanje: Šta je obavezno muslimanu učiniti na dan `šûrâ’ (deseti Muharram)? Trebaju li muslimani toga dana platiti Zakât-ul-Fitr?

Odgovor: Propisano je muslimanima da poste dan `šûrâ’, jer je autentično prenešeno da je poslanik صلى الله عليه وسلم naredio ashabima da poste taj dan. Kada je međutim naređen post Ramadhâna, postalo je dozvoljeno da se dan `šûrâ’ posti ili ne posti. Zakât-ul-Fitr se ne plaća na dan `šûrâ’ kao na dan Fitra nakon mjeseca Ramadhâna.