Post kada sunce zalazi tek oko 22:00

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (19/321)

Pitanje: Mi živimo u zemlji gdje sunce zalazi tek oko 21:30-22:00. Kada ćemo prekinuti post?

Odgovor: Gledajte kada će zaći sunce; sve dok imate dan i noć tokom dvadesetčetverosatnoga dnevnoga perioda, dužni ste postiti – pa makar dan bio dug.