Post djece do Podne namaza

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:Pitanje: U našem mjestu narod navikava djecu na post, a kada nastupi Podne, daju im nešto da jedu i kažu da je to dozvoljeno. Da li je to djelo ispravno?

Odgovor: Ne, to nije ispravno. Ashabi nisu davali djeci da jedu, nego su ih zabavljali i igrali se sa njima sve do iftâra.