Post dana `šûrâ’ bez posta dana prije ili dana poslije

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: U vezi sa postom dana `šûrâ’ (desetoga Muharrama), da li je osobi dovoljno da posti samo taj dan a da ne posti dan prije niti dan poslije?

Odgovor: Da, dovoljno je, ali je bolje to ne raditi. Bolje je postiti (i) dan prije ili dan poslije. Bolje je dakle postiti dva dana, deveti i deseti ili deseti i jedanaesti – ili sva tri dana; deveti, deseti i jedanaesti. To je dakle bolje, zbog razlikovanja od židova.