Poslanici koji su spomenuti u Qur’ânu

Imâm Ismâ`îl bin Kathîr ad-Dimašqî

Izvor: Tafsîr al-Qur’ân al-`Adhîm (1/767)

Poslanici koje je Allâh spomenuo u Qur’ânu su:

1 – Âdam

2 – Idrîs

3 – Nûh

4 – Hûd

5 – Sâlih

6 – Ibrâhîm

7 – Lût

8 – Ismâ`îl

9 – Ishâq

10 – Ja`qûb

11 – Jûsuf

12 – Ajjûb

13 – Šu`ajb

14 – Mûsâ

15 – Hârûn

16 – Jûnus

17 – Dâwûd

18 – Sulajmân

19 – Iljâs

20 – al-Jasa`

21 – Zakarijjâ

22 – Jahjâ

23 – `Îsâ

24 – Dhûl-Kifl, prema mnogim tumačima Qur’âna

25 – Muhammad صلى الله عليه وسلم, najbolji među njima.