Poslanici i grijesi

Poslanici i grijesi

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah (umro 728. godine po Hidžri)

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (4/319)

Pitanje: Jedan čovjek je rekao da su poslanici عليهم الصلاة والسلام zaštićeni od velikih grijeha, za razliku od manjih. Tada ga je drugi čovjek zbog toga proglasio nevjernikom. Da li je prvi u pravu ili nije? Ima li neko ko je rekao da su poslanici potpuno bezgriješni?Šta je ispravno po ovome pitanju?

Odgovor: Sva hvala pripada Allâhu.

Taj čovjek se ne smatra nevjernikom prema saglasnosti učenjâkâ. Ovo pitanje ne spada u ogovaranje od čijega se izgovarača zahtijeva pokajanje. Ovo su čak rekli i al-Qâdhî `Iyâdh i drugi, koji su bili krajnje odlučni da su poslanici bezgriješni i da se ogovarač treba kazniti. Oni su međutim složni da slične izjave ne spadaju u ogovaranje koje zaslužuje kaznu, a da ne govorimo da je izgovarač nevjernik ili griješnik.

Stav većine muslimanskih učenjâkâ i svih grupa je da su poslanici zaštićeni od velikih grijeha, za razliku od malih. Prema Abûl-Hasanu al-Âmidî je ovo stav i većine retoričara. Isto važi za Ašâ`irah. Ovaj stav ima i većina učenjâkâ Tafsîra, Hadîtha i Fiqha.

Činjenica je da ništa drugo nije prenešeno od Selefa, Imâmâ, Ashaba, Tâbi`ûn i Atbâ` Tâbi`în.