Posjećivanje Sûfijjah bez ukazivanja na njihove greške

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je učenjacima dozvoljeno da posjećuju Sûfijjah da bi im govorili o Tawhîdu – a da ih pri tome ne osude za njihov širk?

Odgovor: Ne. Isključiva svrha posjećivanja njih je da im se pojasni, da se pozovu u Allâhovu vjeru – i da im se ukaže na njihove greške. Beskorisno ih je posjećivati tek onako, ili da bi im se održao govor u kojem se neće upozoravati protiv novotarija i uvedenih stvari u vjeru.