“Posjećivanje Šajkha Rabî` nije uslov Selefizma”

“Posjećivanje Šajkha Rabî` nije uslov Selefizma”

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Neki ljudi govore da posjećivanje Šajkha Rabî` nije uslov Selefizma, pa zato ne posjećuju Salafî učenjake.

Odgovor: Dat’ ću ti generalan odgovor na ovo i drugo. U karakteristike Ahl-us-Sunnah spada ljubav prema Ahl-us-Sunnah. U karakteristike osobe koja je Sunnî spada da on voli Ahl-us-Sunnah. al-Asma`î je rekao:

“Kada se srca susretnu, ona se zbližavaju u pripisivanju kao što to rade tijela u društvu.”

Ukoliko voliš osobu, potrudit’ ćeš se da ga posjetiš. Nama je ovaj govor poznat još odavno, a njegova svrha je ogovaranje Salafî učenjâkâ generalno, a posebno Šajkha Rabî`. To međutim ne škodi ni Salafî učenjacima ni Šajkhu Rabî`. Ukoliko ih posjete, ja molim Allâha da im podari život. Oni za to imaju nagradu. Ako ih međutim ne posjete, status učenjâkâ neće opasti niti će im to naškoditi.

[Imâm adh-Dhahabî je rekao:

Jedan od prijateljâ `Abdullâha bin Munajjira je zbog potrebe otišao u Bukhâru. Kada se vratio Ibn Munajjir mu je rekao: Jesi li sreo Abû `Abdillâha (al-Bukhârî)? “Ne”, odgovorio je. Tada se on odmakao od njega i rekao: U tebi nema dobra kada možeš otići u Bukhâru a ne posjetiti Muhammada bin Ismâ`îla (al-Bukhârî) (Sijar A`lâm-in-Nubalâ’ 12/424)]

[Imâm ad-Dâwûdî je rekao:

Mnogi ljudi su obavljali Hadždž motivisani susretom sa Ibn `Ujajnom. Okupljali su se oko njega tokom dana Hadždža. (Tabaqât-ul-Mufassirîn 1/197)]