Posjećivanje nesvjesnog srodnika

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko imam nesvjesnog srodnika koji ne osjeća prisustvo onih koji mu dođu, da li je propisano posjetiti ga?

Odgovor: Da, propisano je posjetiti ga, da bi se uputila dova za njega i da se vidi kakvo mu je stanje sa zdravljem – pod uslovom da mu to ne škodi. O tome treba pitati doktore koji ga tretiraju.