Posjećivanje bližnjih i prijatelja za Bajram

Posjećivanje bližnjih i prijatelja za Bajram

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za specifikovanje dana Bajrama za posjećivanje bližnjih i prijatelja?

Odgovor: To je dobro djelo, a bližnji najviše zaslužuju da se sa njima održavaju veze. Oni na to imaju veće pravo od drugih.

Zato počnite sa njima, a nakon toga posjetite druge. Osoba počinje sa svojim bližnjima jer oni na njega imaju veće pravo od drugih. On prema njima treba biti ljubazan, a ako bude imao vremena, može posjetiti svoju braću.

Ako on sve to uspije – الحمد لله, a ako ne, to svakako nije od Sunnah. Dovoljno je sresti ljude prilikom obavljanja Bajram namaza – و الحمد لله – i prilikom obavljanja pet dnevnih namaza u džamijama. To se može i to je dovoljno – و الحمد لله.

Posjećivanje prijatelja kući nije uslov, ali je to postala navika ljudi, a u ovome slučaju to nije u suprotnosti sa onim što je objavljeno. Oni ne tvrde da je to `ibâdah, nego je razlog posjećivanja dan radosti i veselja, pa u tome nema problema و الله أعلم.