Ponekad blagi a ponekad žestoki

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (1/236)

Pitanje: Kada trebamo biti blagi a kada žestoki u odnosu prema ljudima pri pozivanju u Allâhovu vjeru?

Odgovor: U osnovi treba pozivati sa blagošću, ljubaznošću i mudrošću. To je tako u principu. Ukoliko vidiš da je osoba nepopustljiva i da odbacuje istinu, osudit ćeš ga. Ukoliko imaš moć, a on poziva na svoju novotariju – kaznit ćeš ga sabljom. To može rezultirati u pogubljenju ukoliko osoba nastavi sijati nered na zemlji.

Postoje učenjaci iz različitih pravnih škola koji ovo smatraju gorim od pljačke. Takve ljude treba savjetovati sa dokazima i mudrošću. Nakon toga će mu se pojasniti istina. Odbije li prihvatiti, šerijatski postavljen sudija ga može kazniti. Možda će ga zatvoriti. Možda će ga protjerati. Možda će ga pogubiti.

Pogubili su Džahma bin Safwâna, Bišra al-Marîsîja, al-Dža`da bin Dirhama i druge. Tako su učenjaci presuđivali nepopustljivima koji su nastavljali širiti njihove novotarije. Bude li međutim imao koristi od Allâha i povuče li svoju novotariju, cilj je postignut.