Ponavljanje propuštenih rečenica Adhâna

Ponavljanje propuštenih rečenica Adhâna

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Da li će osoba koja je propustila neke rečenice Adhâna za Džumu ponoviti ono što je preostalo?

Odgovor: Neka upotpuni ono što je preostalo. Nakon Adhâna će proučiti autentično prenešenu dovu, i nagrađuje se prema onome što je rekao.

Pitanje: Da li će nadoknaditi ono što je propustio?

Odgovor: U redu je ako to nadoknadi.