Pomoć za izgradnju džamija Ahl-ul-Bid`a

Autor: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân

Izvor: Îdhâh-ud-Dalâlah fî Wudžûb-il-Hadhar min Du`ât-idh-Dhalâlah, strana 9

Pitanje: Da li je dozvoljeno udijeliti novac sljedbenicima novotarija za izgradnju njihovih džamija, uzimajući u obzir da u njima klanjaju i ljudi koji se drže istine?

Odgovor: Čovjek ne treba udjeljivati Sadaqu sljedbenicima novotarija i na taj način im pomagati u njihovim novotarijama. Onaj ko doprinosi novotariji učestvuje u njenome grijehu.