Položaj ruku nakon podizanja sa Rukû`-a

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Imâm Ahmad رضي الله عنه je upitan o stavljanju desne ruke na lijevu nakon podizanja sa Rukû`-a, pa je odgovorio da osoba sama može izabrati želi li to učiniti – ili spustiti ruke. Šta je iz Sunneta potvrđeno da treba učiniti?

Odgovor: Naizgled je Sunnah staviti desnu ruku preko lijeve nakon podizanja sa Rukû`-a. To je ono što je Sahl bin Sa`d رضي الله عنه prenio kada je rekao da su ljudi naređivali da se desna ruka stavlja preko lijeve u namazu. Njegove riječi “u namazu” su generalne i obuhvataju cijeli namaz – osim onih izuzetaka za koje postoji dokaz. Neka pitalac sada obrati pažnju!

Desna ruka na lijevoj prije Rukû`-a. Ovo je jasno i očigledno.

Tokom Rukû`-a su ruke na koljenima.

Nakon Rukû`-a. O tome je ovo pitanje.

Sudžûd. Tada su ruke na zemlji.

Sjedenje između dvije sadžde i tokom dva Tašahhuda. Ruke su tada na butinama.

Preostala je dakle situacija nakon podizanja sa Rukû`-a. Ovdje ne postoji specifičan Sunnah, ali postoje generalne riječi Sahla bin Sa`d “u namazu” – koje obuhvataju ovu situaciju. Na osnovu ovoga je naizgled Sunnah staviti desnu ruku preko lijeve nakon podizanja sa Rukû`-a.

Što se tiče govora Imâma Ahmada o slobodnome izboru, to se možda zasniva na njegovome poznavanju hadîthâ o dozvoli spuštanja ruku. Nama međutim oni nisu poznati. Kada Imâm Ahmad dakle daje slobodan izbor, to se naizgled zasniva na tome da je njemu poznat Sunnah za oba djela, a ne na tome da mu ništa nije poznato o tome – jer kada učenjaku nešto nije poznato, on je u tome slučaju pasivan bez donošenja propisa o tome, a Allâh zna bolje.