Pokušaj argumentovanja protiv Salafijjûn riječima Šajkha Muqbila

Pokušaj argumentovanja protiv Salafijjûn riječima Šajkha Muqbila

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor: 

Pitanje: Kada kažemo da smo Selefije, neki ljudi kažu da to nije dozvoljeno govoriti. Oni to argumentuju tvojim riječima u “al-Makhradž min al-Fitnah”, i da si izostavio naziv “Salafijjûn” da se ne čini Takfîr na grupe.

Odgovor: Svačije riječi se prihvataju i odbacuju. Jedini izuzetak su riječi poslanika صلى الله عليه وسلم. Zar ja ne griješim? Zašto oni ne prihvataju moje riječi o stvarima većim od ove? Primjeri ovih stvari su da je demokratija Kufr (nevjerstvo), da je Hizbijjah put ka demokratiji i da nije dozvoljeno da se muškarci i žene miješaju u školama. Zašto oni ne prihvate naš stav o satelitskoj anteni i TV-u?

U svakome slučaju, pripisivanja kao “Salafî” i “Sunnî” se nalaze u as-Sam`ânîjevoj knjizi ”al-Ansâb”. On je ovo napisao oko 800 godina prije nego što je Muqbil stvoren. Recimo da sam ja učinio grešku. Moja greška ne predstavlja dokaz. Ljudi koji su bolji od mene su se pripisivali Salafijjah i Sunnah. Ova dva imena uostalom imaju isto značenje. Bez obzira da li kažeš da si “Sunnî” ili “Salafî”, ona imaju isto značenje. Ona znače da osoba slijedi Qur’ân i Sunnah prema razumijevanju pravednih Selefa.