Pokloni za mališane koji dolaze na Sabah u masdžid

Pokloni za mališane koji dolaze na Sabah u masdžid

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: U našem masdžidu postoji grupa ljudi koja daje podsticajne poklone mališanima koji klanjaju Sabah u masdžidu. Oni ih takođe podsjećaju na iskrenost, te da svrha (njihovoga dolaska na Sabah) ne trebaju biti pokloni. Šta vi smatrate o ovome?

Odgovor: To je dobro i to je u redu. To doprinosi dobru i odgoju djece.