Poklanjanje mobilnog telefona onima koji ga koriste za grijeh

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da svome bratu ili sestri pokloni mobilni telefon ukoliko ta osoba olako gleda na uslikavanje živih bića i slušanje muzike preko mobilnog telefona?

Odgovor: Ne. To spada u potpomaganje u grijehu i skrnavljenju pravde.