Pokajanje učenjaka koji je želio objaviti rat Ibn Tajmijji

Pokajanje učenjaka koji je želio objaviti rat Ibn Tajmijji

Govornik: `Allâmah Muhammad Amân bin `Alî al-Džâmî

Izvor: 

Ovo djelo koje studiramo (al-`Aqîdah al-Wâsitijjah) je objasnio Salafî učenjak iz Azhara. On je svršenik Azharskoga Univerziteta sa specijalizacijom u filozofiji i logici. Imao je veliku mržnju prema Šajkh-ul-Islâmu Ibn Tajmijji, kao što je `Umar رضي الله عنه na početku mrzio Islâm.

On je Šajkh Muhammad Khalîl Harrâs – koji je objasnio ovo djelo, a imao je veliku mržnju prema Ibn Tajmijji na osnovu onoga što je čuo o njemu – jer je Ibn Tajmijjah bio protivnik filozofije i logike, a to je bila specijalizacija Muhammada Khalîl Harrâs. Zbog toga je odlučio – na što su ga usmjerili neki ljudi – da kao doktorat napiše pobijanje Šajkh-ul-Islâma Ibn Tajmijjah, koji je bio protivnik filozofije, logike i `Ilm-ul-Kalâm (skolastike).

Kao što je Šajkh Muhammad Khalîl Harrâs rekao – on je bio naš učitelj i ovo nam je rekao usmeno i direktno – rekao je da je sakupio sve što je mogao naći od knjiga Šajkh-ul-Islâma Ibn Tajmijjah u Kairu, da bi ih proučio i da bi ga nakon toga mogao pobiti. Proučavao je te knjige tri mjeseca.

Rekao je Šajkh Muhammad Khalîl Harrâs – koji je objasnio al-Wâsitijjah – da mu je nakon izučavanja onoga što mu je bilo lako od knjiga Šajkh-ul-Islâma Ibn Tajmijjah postalo jasno da nije shvatio Islâm dok nije proučio ove knjige. Nakon svih tih godina školovanja; osnovna škola, pa srednja škola, pa viša škola, pa univerzitet, sve do stepena pisanja doktorata – postalo mu je jasno da nije shvatio Islâm ispravnim razumijevanjem sve dok nije izučio ove knjige. 

Ovako je Allâh uputio čovjeka koji je želio objaviti rat Šajkh-ul-Islâmu Ibn Tajmijji. Njegov doktorat je nosio naziv “Ibn Tajmijjah as-Salafî”. To je bio naslov njegovoga djela nako što ga je Allâh uputio.

To je Muhammad Khalîl Harrâs – koji je objasnio al-`Aqîdah al-Wâsitijjah.