Pogled Rabî` al-Madkhalîja na îmân i “trojstvo Irdžâ'”

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Kašf Akâdhîb wa Tahrîfât wa Khijânât Fawzî al-Bahrajnî, strana 101

Još od samoga početka moga života vezanog za studiranje, predavanje i autorstvo, govorio sam, potvrđivao i iskreno obožavao Allâha s tim da:

Îmân se sastoji od govora i djela; govora srca i govora jezika, te djela jezika i djela tjelesnih udova. On raste činjenjem dobrih djela a opada činjenjem grijeha. Ponekad znam reći da opada do te mjere da od njega samo ostane težina jednoga mrava. Ponekad znam reći da opada i opada – tako da ništa od njega ne ostane. Jedan od mojih prijatelja je sastavio knjigu o mojim pogledima na îmân. To će se proširiti na sahab.net

Takođe sam 1425. godine napisao tri članka o izrazu “Džins-ul-`Amal“, u kojima sam pojasnio da oni koji koriste taj izraz to čine iz četiri motiva – među kojima je optuživanje Ahl-us-Sunnah i označavanje današnjih učenjaka kao što su Ibn Bâz, al-Albânî i Ibn `Uthajmîn kao trojstvo Irdžâ’.