Pogled Ašâ`irah na Îmân

Autor: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân Abâ Butajn (umro 1282)

Izvor: ar-Rasâ’il wal-Masâ’il an-Nadždijjah (2/177)

Ašâ`irah smatraju da Îmân sadrži samo potvrđivanje, dok djela isključuju iz okvira Îmâna. Oni tvrde da su hadîthi koji djela nazivaju Îmânom samo simbolika a ne stvarnost.

Metodologija Ahl-us-Sunnah je da se Îmân sastoji od potvrđivanja srcem, govora jezikom i činjenja djela tjelesnim udovima. Mnogi učenjaci čine Takfîr na one koji djela isključuju iz okvira Îmâna.