Pogled Ašâ`irah na Allâhovu uzvišenost i uzdizanje

Autor: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân Abâ Butajn (umro 1282)

Izvor: ar-Rasâ’il wal-Masâ’il an-Nadždijjah (2/176)

Ašâ`irah ne potvrđuju uzvišenost Gospodara iznad nebesa niti uzdizanje iznad `Arša. Oni nazivaju one koji potvrđuju uzvišenost i uzdizanje Mudžassimama i Mušabbihama. To je međutim `Aqîdah Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah; oni potvrđuju uzvišenost i uzdizanje – ono što je Allâh سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى rekao o Sebi, kao i Njegov poslanik . U to treba vjerovati bez zamišljanja i poricanja. Mnogi Selefi su činili Takfîr na one koji ne potvrđuju uzvišenost i uzdizanje.

Ašâ`irah se slažu sa Džahmijjama po pitanju poricanja ovog svojstva. Džahmijjah međutim kažu da je Allâh سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى svugdje, zbog čega imaju naziv Hulûlijjah (panteisti), dok Ašâ`irah kažu da je Allâh postojao kada nisu postojala mjesta i da se nalazi u istom stanju u kojem se nalazio prije nego što je stvorio stvorenja.