Podučavanje se zasniva na ljubaznosti i milosti

Autor: Šajkh Sâlih bin `Abdil-`Azîz aš-Šajkh

Izvor: Šarh Thalâthat-il-Usûl, strana 8

Šajkh-ul-Islâm, Muhammad bin `Abdil-Wahhâb je rekao:

“Znaj, Allâh ti Se smilovao, da nam je obavezno naučiti četiri stvari…”

U značenju ovoga se nalazi ljubaznost. Tu se nalazi podsjeta da se ovo znanje zasniva na ljubaznosti i milosti prema studentima. To vidimo kada Šajkh moli za milost za čitaoca. Kada su studenti tražili dozvolu (Idžâzah) da podučavaju hadîth, učenjaci bi im prenosili hadîth:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ

“Milostivi je milostiv prema milostivima.”

Ovo je prvi hadîth koji bi učenjaci prenosili svojim studentima. U vezi sa Idžâzah vidiš kako svaki Šajkh prenosi od svoga Šajkha:

“Taj i taj mi je prenio, a to je prvi hadîth koji sam čuo od njega: Taj i taj mi je prenio, a to je prvi hadîth koji sam čuo od njega… sve dok lanac ne dođe do Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, koji je rekao:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

“Milostivi je milostiv prema milostivima. Budite milostivi prema onima koji su na zemlji, pa će prema vama biti milostiv Onaj ko je na nebesima.”

Učenjaci su rekli da ova praksa znači da se ovo znanje zasniva na milosti. Rezultat ovoga znanja je milost u ovome i u slijedećem životu.