Podsticanje ljudi da čine dobra djela spominjanjem vlastitih dobrih djela

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno da ljudima spominjem svoja dobra djela kako bih ih podstakao da ih i oni čine?

Odgovor: Ne, dobra djela su između roba i njegovog Gospodara i ne treba ih spominjati nikome. To kvari namjeru.