Podjela učenjaka na žestoke i blage

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Pitanje: Pojavila se nova metodologija odvraćanja od učenjâkâ, a radi se o njihovoj podjeli na na žestoke i blage. (Ovi koji to tvrde) znaju reći da su učenjaci jedne zemlje žestoki, dok su učenjaci druge zemlje blagi. Kako vi gledate na ovo?

Odgovor: Ovo je jedna od metoda neprijateljâ Salafî manhadža. Među Selefima je bilo onih koji su bili žestoki i onih koji su bili blagi, ali oni to nikada nisu zamjerali jedni drugima, nego su imali poštovanje prema onima koji su bili žestoki prema sljedbenicima neistine.

Imate kao primjer Hammada bin Salamah. Imâm Ahmad ga je izrazito poštovao, i stavljao je pod znak pitanja vjeru svakoga ko bi pričao protiv njega. (Govorio je) “Ko god priča protiv Hammada bin Salamah, ispitaj njegovu vjeru” – jer je on bio žestok prema Ahl-ul-Bid`a. Selefi su žestinu prema sljedbenicima neistine smatrali vrlinom. Sada međutim, kada su sljedbenici novotarija i zabluda došli i mnogoj omladini isprali mozgove, žestina prema sljedbenicima neistine je nažalost postala mana, dok je opušten stav prema njima postao dobra i časna osobina. Ovo je vrlo žalosno.

Čvrsto se držite Salafî manhadža, i prema Ahl-ul-Bid`a budite onakvi kakvi su prema njima bili Selefi. Nije ih pogrešno pozivati u Allâhovu vjeru sa mudrošću i lijepim pristupom. Ukoliko se odazovu – sva hvala pripada Allâhu. Ukoliko se međutim ne odazovu, nije pogrešno biti žestok prema njima. Selefi su bili žestoki prema njima, a ponekad su naređivali da se neki od njih i ubiju. Bili su žestoki prema njima, i protiv njih su napisali mnoge knjige. Šta ćemo onda o njima reći?

Pročitaj “aš-Šarî`ah” od al-Âdžurrîja. Pročitaj “as-Sunnah” od `Abdullâha bin Ahmada. Pročitaj “as-Sunnah” od al-Khallâla. Oni (koji tako govore) nisu pročitali ove knjige. Oni nisu pročitali ove knjige i vidjeli odnos Selefa prema sljedbenicima novotarija i zabluda.

Kakav bi trebao biti naš odnos prema Džahmijjama? Kakav bi trebao biti naš odnos prema Rawâfidh (Šijama)? Kakav bi trebao biti naš odnos prema onima koji ih podržavaju? Mnogi od onih koji se pripisuju manhadžu Selefa pali su pod uticaj ovih struja. Postali su opušteni i počeli se boriti protiv onih koji pozivaju na istinu i onih koji pozivaju na Sunnah – tako što su ih počeli optuživati da su previše žestoki.

Ja sam pisao (pobijanja), i ja sam najžešći. Pisao sam u vrijeme Ibn Bâza, al-Albânîja i al-`Uthajmîna. Pobijao sam al-Ikhwân al-Muslimûn, Džamâ`at-ut-Tablîgh, i sve druge Ahl-ul-Bid`a, a ovi učenjaci su podržavali ove knjige i podržavali su Rabî`. Niko mu od njih nije zamjerio.

al-Albânî je u svojoj pohvali rekao “On (Šajkh Rabî`) je vođa Džarha i Ta`dîla (kritike i pohvale) ovoga vremena”. Šta misliš o ovome? A onda je (al-Albânî) rekao “Ali (Rabî`) u sebi ima žestine”. Ovi Mumajji`ûn su to jedva dočekali i krenuli da to šire. Ja sam kontaktirao al-Albânîja i rekao mu “O Šajkh, zašto me optužuješ da sam žestok?” On je rekao “Tako mi Allâha, to je moje lično mišljenje.” Ja sam rekao “O Šajkh, ovo nanosi štetu Salafî Da`wi, i nanosi štetu meni.” Onda se Šajkh izvinuo, رَحِمَهُ اللهُ. Nakon par dana sam mu poslao moju knjigu “al-`Awâsim mimma fî Kutub Sajjid Qutb min al-Qawâsim”, a to je najžešće što sam napisao. (Šajkh al-Albânî) je to pročitao i podržao, jer je to istina, i rekao je “Istinu si rekao, pa nastavi, o Šajkh Rabî`”, ili slično tome, رَحِمَهُ اللهُ.

Ibn Bâz je običavao reći “Pobijaj Ahl-ul-Bid`a sa mudrošću i lijepim pristupom”. Nikada mi nije zamjerio, a tako mi Allâha mi je napisao “Do mene je došlo da si pobio al-Mawdûdîja  رَحِمَهُ اللهُ, i nadam se da mi možeš poslati kopiiju ovoga pobijanja”. Nikada nije imao primjedbe.

Šajkh at-Tuwajdžirî je žestoko pobijao Ahl-ul-Bid`a, a Šajkh Ibn Bâz ga je podržavao, i preporučivao je njegove knjige. Nikada nije rekao – a (Šajkh at-Tuwajdžirî) je pobijao i al-Albânîja – Šajkh Ibn Bâz mu nikada nije rekao da šuti i da je žestok.

al-Fawzân je u vrijeme Šajkha Ibn Bâza pobijao Ahl-ul-Bid`a, a on mu nikada nije rekao “šuti!” – nego ga je podržavao.

Koliko je samo knjiga Šajkha at-Tuwajdžirîja (Šajkh Ibn Bâz) preporučio, a pohvalio je i moje knjige i moj manhadž, رَحِمَهُ اللهُ. Svi ovi Mašâjikh su podržavali ovaj manhadž, u kojem smo oslabili. Nismo više na istome nivou na kojem smo bili u njihovo vrijeme, oslabili smo, a oni uprkos tome govore da smo previše žestoki, i govore Ibn Bâz (nije bio kao ti).

Tako mi Allâha, Ibn Bâz se borio protiv Ahl-ul-Bid`a, a pomagao je i hvalio one koji su se borili protiv njih.

Donesi mi jedan dokaz da je Ibn Bâz ušutkao jednu jedinu osobu koja je pobijala Ahl-ul-Bid`a. Da li je ušutkao al-Fawzâna? Da li je ušutkao at-Tuwajdžirîja? Da li je ušutkao Rabî`? Da li je ušutkao al-Albânîja? Nikoga od njih.

Svi učenjaci su podržavali i pomagali one koji su govorili riječ istine, a pobijali neistinu. Pitali su Šajkha Ibn `Uthajmîna, “Ljudi o Šajkhu Rabî` govore ovo i ono”. On im je rekao: “To je zato što on objašnjava stanje u kojem se nalaze njihove ikone i vođe”. Podržao me je u više navrata.

Tako mi Allâha, oni su samo čekali da Ibn Bâz, Ibn `Uthajmîn i al-Albâni umru, a onda su rekli “Ovi (preostali) su previše žestoki.” Tako mi Allâha, slagali su. Smrt ovih učenjâkâ je za njih bila prilika da se okome na Salafî Manhadž i na njegove sljedbenike, i raskomadali su ih principima, osnovama i metodologijama koje spadaju u najbolesnije principe i metodologije.

Raskomadali su Salafî omladinu širom svijeta, i u njihove misli posadili (ideju) da je ova grupa žestoka i ekstremna.

Kako se ovo dešava? Učenjaci nikada nisu kritikovali (učenjake koji su pobijali). Kako (ovo) možemo pripisati Salafî Manhadžu, kada su (učenjaci) bili najžešći prema Ahl-ul-Bid`a?

Ili ćemo odbiti Manhadž Selefa i slijediti Ahl-ul-Bid`a, ili ćemo reći da smo Selefije i imati njihovu metodologiju u odnosu prema Ahl-ul-Bid`a. Da, pozivaj Allâhu sa dokazima i upečatljivim argumentima. Objašnjavaj; ako je ispred tebe novotar, Râfidhî, Sûfî, Qubûri, bilo ko. Pozivaj Allâhu sa mudrošću i finim pristupom, i sa dokazima i upečatljivim argumentima. Ali kada treba pisati o `Aqîdi Râfidhah, te njihovim lažima, grijesima i ekstremizmu, zar nećemo navesti ove stvari? Odemo kod Sûfijjah, među njima su laži, grijesi i ekstremizam, ali to nećemo spominjati? Spomeneš li ove laži, prevare i grijehe, (ovi) smatraju da je to previše žestoko.