Podjela sûre “as-Sadždah” na dva rekata na Sabahu petkom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: U vezi sa učenjem sûre “as-Sadždah” na Sabahu petkom, da li je imâmu dozvoljeno podijeliti sûru na dva rekata?

Odgovor: U tome slučaju nije postupio po Sunnetu. Sunnah je da se cijela prouči na jednome rekatu. Zar je lijenost dostigla taj stepen?