Podjela novotarija na dobre i loše

Podjela novotarija na dobre i loše

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Postoje li u Islâmu dobre i loše novotarije?

Odgovor: Postoje prema Khurâfijjûn (novotarska sekta). Što se Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah tiče, oni ne vjeruju u dobre novotarije, jer je poslanik صلى الله عليه وسلم rekao:

فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

“Svaka uvedena stvar (u vjeru) je novotarija, a svaka novotarija je zabluda.”

On nije rekao da u svakoj novotariji ima i dobra i zablude, nego je on عليه الصلاة والسلام generalizirao i rekao:

وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

“Svaka novotarija je zabluda.”

Onaj ko tvrdi da postoji dobra novotarija pobija poslanika صلى الله عليه وسلم.