Podjela noći čovjeka koji oženi drugu ženu

Podjela noći čovjeka koji oženi drugu ženu

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: al-Fatâwâ al-Qajjimah lil-Usrah al-Muslimah, strana 12

Pitanje: Ako čovjek oženi nevinu ženu sa njom će provesti sedam noći uzastopno. Ako nije nevina sa njom će provesti tri noći uzastopno. Tokom ovoga vremena nije dužan ići u džamiju da obavlja namaz. Postoji li nešto iz Sunnah o tome da nije dužan ići u džamiju da obavlja namaz?

Odgovor: Ako on oženi drugu ženu koja je nevina, sa njom će provesti sedam noći uzastopno. Nakon toga će jednako dijeliti noći. Ako ona nije nevina, sa njom će provesti tri noći uzastopno. Ako ona želi da sa njom provede sedam noći uzastopno, on to smije uraditi pod uslovom da nakon toga provede sedam noći i sa ostalim svojim ženama. Ovo se zasniva na predaji Abû Qulâbe od Anasa رضي الله عنه koji je rekao:

“U Sunnah spada da čovjek koji se oženi drugom ženom koja je nevina sa njom provede sedam noći uzastopno a nakon toga će jednako dijeliti noći. Ako se oženi drugom ženom koja nije nevina, sa njom će provesti tri noći uzastopno a nakon toga će jednako dijeliti noći.”

Abu Qilâbah je rekao:

“Da sam htio, rekao bih da je Anas citirao poslanika صلى الله عليه وسلم.”

Umm Salamah رضي الله عنها je prenijela da je poslanik صلى الله عليه وسلم sa njom proveo tri noći i rekao:

إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي

“Tvoja familija ne gleda olako na tebe. Ako želiš da sa tobom provedem sedam noći uzastopno, učinit’ ću to. Ako sa tobom provedem sedam noći uzastopno, učinit’ ću to i sa mojim drugim ženama.” (hadîth bilježi Muslim)

Nije dozvoljeno novooženjenome muškarcu da ne obavlja namaz u džematu u džamiji bez obzira da li je žena nevina ili samo zato što je novooženjen. Nema dokaza za to. Ne postoji ništa u ta dva hadîtha što daje indikaciju za to.