Podjela klanja ovnova za `Aqîqu

Podjela klanja ovnova za `Aqîqu

Autor: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân

Izvor: Îdhâh-ud-Dalâlah fî Wudžûb-il-Hadhar min Du`ât-idh-Dhalâlah, strana 9

Pitanje: Postoji čovjek za kojega nije učinjena `Aqîqah kada je bio mali. On sada želi učiniti `Aqîqu za sebe sa dva ovna, od kojih je jedan bolestan. Da li je u redu da on zakolje jednoga ovna sada, a drugoga kasnije?

Odgovor: Dozvoljeno ih je podijeliti, međutim nije dozvoljeno zaklati bolesnu ili staru životinju za `Aqîqu, na isti način kao što to nije dozvoljeno za Udhhijah (Qurbân), Hadždž ili krvarinu.