Počeo postiti šest dana Šawwâla zaboravljajući da treba napostiti dan Ramadhâna

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Postio sam Ramadhân – a sva hvala pripada Allâhu – ali jedan dan nisam postio zbog putovanja. Nakon Ramadhâna sam započeo post šest dana Šawwâla, ali sam se nakon tri dana sjetio da moram napostiti jedan dan Ramadhâna. Koji je propis za ovo i šta trebam učiniti?

Odgovor: Što se ovoga primjera tiče, dakle ukoliko čovjek započne post šest dana Šawwâla zaboravljajući da treba napostiti Ramadhân, u ovome slučaju on, kada se sjeti, treba napostiti ono što je dužan napostiti (od Ramadhâna), a zatim dovršiti post šest dana Šawwâla – jer je u ovome slučaju dužnost redoslijeda spala njegovim zaboravom šta je trebao učiniti, a dužnost redoslijeda spada u slučaju zaborava.

Ukoliko je međutim nanijjetio da posti jedan od ovih šest dana Šawwâla, ne smije (tokom dana) promijeniti nijjah tako da mu taj dan bude dan Ramadhâna koji treba napostiti – jer se napaštanje dana Ramadhâna mora nanijjetiti prije zore.