Pobuna `Â’iše ne predstavlja dokaz

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor: at-Ta`lîq `alâ Sahîh Muslim (9/269)

Neki ljudi kažu da je `Â’išah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا digla pobunu protiv `Alîja رَضِيَ اللهُ عَنْهُ i da je opravdavamo jer je to bilo njeno tumačenje. Zatim nas pitaju zašto njih ne opravdavamo za istu stvar kada javno osuđuju vladare i pišu manifest.

Odgovor je da je `Â’išah tvoja majka. Ukoliko je kritikuješ, loš si prema njoj. `Â’išah je imala više ashaba رَضِيَ اللهُ عَنْهُم sa sobom koji su bili na njenoj strani. Naš status nije kao status ashaba رَضِيَ اللهُ عَنْهُم, pa da možemo učiniti isto što i oni. Zbog toga su imâmi zabranili da se uopšte priča o onome što se desilo između ashaba. Pjesnik je rekao:

Šutimo o onome što se desilo između ashaba

To se desilo samo iz Idžtihâda

Takođe ne koristimo ono što se desilo kao argument. Imamo hadîthe Allâhovog poslanika . Nema sumnje da su `Alî رَضِيَ اللهُ عَنْهُ i njegovi sljedbenici bili bliži istini od onih koji su sa `Â’išom رَضِيَ اللهُ عَنْهَا digli pobunu.

Ni djelo `Â’iše ni djelo bilo kojeg drugog ashaba رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ne predstavlja dokaz. Dokaz je Qur’ân i Sunnah. Na osnovu toga je analogija o ovom pitanju nevažeća, jer je pogrešan način argumentovanja.

Ako se neko pita da li se hadîthi o Khawâridžima mogu primijeniti na nju, to je upravo razlog zašto imâmi kažu da šutimo o onome što se desilo između ashaba. Onaj ko je Khâridžî prema Qur’ânu i Sunnetu je Khâridžî. O ovom pitanju međutim moramo šutjeti i reći da je protumačila i pogriješila – kao što je tumačila i druge stvari.

Neko će možda reći da su neki ashabi i Selefi digli pobunu, a ipak se nisu međusobno borili niti su jedni druge proglašavali novotarima; da li je onda onaj ko sam protumači opravdan? Odgovor je da to nije dozvoljeno bez obzira ko je digao pobunu. Naša polazna tačka je Allâhova Knjiga i Sunnah Njegovog poslanika .