Pobijanje Šajkha Muhammada bin `Abdil-Wahhâb od strane njegovoga brata

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je tačno da je šajkhov brat, Sulajmân bin `Abdil-Wahhâb, napisao knjigu u kojoj je pobio svoga brata?

Odgovor: Ta knjiga postoji i zove se “as-Sawâ`iq al-Ilâhijjah fîr-Radd `alâl-Wahhâbijjah”. Allâh zna bolje da li je on napisao tu knjigu – ili je to izmišljeno. U svakome slučaju, Sulajmân se u početku nije slagao sa Šajkhom – ali je pred kraj učinio pokajanje Allâhu. Njegovo pokajanje se može naći u “ad-Durar as-Sanijjah”.

A ukoliko bismo i rekli da je Sulajmân ostao pri svome vjerovanju i da se nije slagao sa Šajkhom, škodi li to Šajkhu? Otac Ibrâhîma عَلَيْهِ السَّلَامُ se nije slagao sa njim. Sin Nûha عَلَيْهِ السَّلَامُ se nije slagao sa njim. To ne škodi. A ovo važi ukoliko bismo se poigrali sa idejom da je Sulajmân nastavio biti nepopustljiv.