Pobijanje onih koji govore Ja sam Sunnî ali ne i Salafî