Pobijanje lažnih principa Adnâna `Ar`ûra

Pobijanje lažnih principa Adnâna `Ar`ûra 

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitalac: U vezi sa izvjesnim principima vas želimo pitati da li su oni u skladu sa potvrđenim principima Ahl-us-Sunnah. Prvi princip je “Ispravljamo bez da kritikujemo (Džarh)”. Šta vi kažete o tome?

al-Fawzân: To nema osnovu. Taj princip nema osnovu. Ljudi koji se drže neistine se moraju kritikovati.

Pitalac: Drugi princip je “Ako sudiš – sudi ti se, a ako pozivaš – biti ćeš nagrađen”. Šta vi kažete o ovome principu?

al-Fawzân: To je uvedeno. To nema osnovu. Ljudi koji se drže neistine se moraju osuđivati.

Pitalac: Treći princip je “U pravednost spada spominjanje i dobrih i loših strana”. Kao argument za ovaj princip osoba koristi poznati hadîth

صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ

“Rekao ti je istinu, iako je on lažov”.

Šta vi kažete o tome?

al-Fawzân: To je takođe pogrešno. Ovaj govor je takođe pogrešan. Allâh je spomenuo loše strane mušrika a nije spomenuo dobre.

Pitalac: Važi li ovo i za Ahl-ul-Bid`a?

al-Fawzân: Važi li šta i za Ahl-ul-Bid`a?

Pitalac: On kaže da u pravednost spada spomenuti i njihove dobre i loše strane…

al-Fawzân: To je ista stvar. Njihove loše strane se spominju za razliku od njihovih dobrih. Allâh je spomenuo loše strane neprijatelja, a nije spomenuo njihove dobre strane. Da li su ovo `Ar`ûrovi principi?

Pitalac: Da, to su njegovi principi.

al-Fawzân: Oni su pogrešni i odbacuju se. On je pobijen u mnogim knjigama.

Pitalac: Četvrti princip je “Dozvoljeno je reći da osoba griješi, ali ga je zabranjeno ogovarati”. Da li je ovaj princip ispravan?

al-Fawzân: To je isto kao “Ispravljamo bez da kritikujemo”. To je ista stvar.

Pitalac: On navodi primjer i pita zašto se Imâm Ahmad ne osuđuje kada čini Takfîr na one koji ne obavljaju namaz, dok se Sajjid Qutb kritikuje kada se izražava na određeni način pa mu zamjeramo da čini Takfîr na kompletno društvo – a Imâm Ahmad se ne osuđuje kada čini Takfîr na tolike mase ljudi? Šta vi kažete o ovome?

al-Fawzân: Imâm Ahmad je bio nevjerovatno učen. Poznavao je dokaze i kako se oni primijenjuju. Sajjid Qutb je bio neznalica i nije imao znanje. Upoređivanje Sajjida Qutba sa Imâmom Ahmadom je nepravda.

Pitalac: On takođe kaže da danas ne poznaje nikoga na svijetu ko priča o pitanjima manhadža kao što je to radio Sajjid Qutb, i da je većina onoga što je napisao ispravno. Kada je bio pritjeran uza zid, rekao je da je sa “pitanjima manhadža” mislio na izbore i ubistvo, a da je sa “danas” mislio na pedesete…

al-Fawzân:  On ne zna. On ne zna jer je neznalica. Mi znamo والحمد لله da se učenjaci prije i poslije Sajjida Qutba ne slažu sa njim.

Pitalac: On takođe govori da postoji pokret koji se zasniva na kritikovanju ljudi zbog izvjesnih grešaka ili nejasnoga izražavanja i korigovanja vladara. Šta vi kažete o tome?

al-Fawzân: To je prazan govor. On želi skinuti krivicu sa neistine i odbraniti one koji se drže onoga što je neispravno.

Pitalac: On kaže da onaj ko istražuje razilaženja grupa najčešće ustanovi da je razlog toga ponašanje, a ne `Aqîdah ili Manhadž. Da li je to tačno?

al-Fawzân: Razlozi su pitanja `Aqîde, a ne ponašanja. On ih želi sakriti.

Pitalac: Šta vi kažete o njemu?

al-Fawzân: On nije učenjak. Došao je u Saudijsku Arabiju kao radnik, a kasnije je pokazao ko je i na čemu je.

Pitalac: Da li ćemo bojkotovati njegova predavanja? On dolazi u Evropu. Savjetujete li Selefijskoj omladini da idu na njegova predavanja?

al-Fawzân: Savjetujem Selefijskoj omladini da bojkotuju njegova predavanja i predavanja njemu sličnih i da ne idu na njih.